Astro 1

Astro 1 at NASA

Spacelab at Astronautix

Image credit: NASA

Image source: NASA ARC